Rekrutacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23.

 Zapisy w sekretariacie szkoły:


 

 - Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego na rok 2022/2023

 - Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego na rok 2022/2023

 


 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

  - HARMONOGRAM REKRUTACJI

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ /(doc)

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA /(doc)

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  - HARMONOGRAM REKRUTACJI

  - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

  - DEKLARACJA GODZIN UCZĘSZCZANIA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA /(doc)